Home

Farmers of the Earth

"Community Supported Agriculture" of CSA - een groen alternatief - Landbouw gedragen door de gemeenschap

 

CSA is een ecologisch alternatief waarbij kleine lokale landbouwbedrijven samenwerken met de lokale gemeenschap om samen de oogst te produceren en te delen. Zo komen consument en producent rechtstreeks met elkaar in contact.

De consument betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de boer en krijgt hiervoor in de plaats het recht om zelf te oogsten ofwel wekelijks een groentenpakket.

Vaak zijn er regelmatige werkmomenten waarop consumenten uitgenodigd worden om mee te helpen met planten, zaaien, verzorgen en oogsten. Zo wordt het gemeenschapsgevoel mede vorm gegeven.

 

Lees meer hierover op de website van het Belgische CSA netwerk

 

Boeren voor de toekomst - Een kritische kijk op onze hedendaagse landbouw

 

Door Rebecca Hosking

 

Als boerendochter en natuurfotografe staat Rebecca Hosking voor de keuze of ze het landbouwbedrijf van haar ouders al dan niet wil verderzetten, en zo ja, op welke manier.

Ze gaat op zoek naar hoe de hedendaagse landbouw in elkaar zit, stelt zichzelf kritische vragen hierrond, en gaat op zoek naar alternatieven. Op die manier is Rebecca gekomen tot innovatieve, vernieuwende oplossingen en wordt ze gevolgd door de Permacultuur-gemeenschap.

 

Biogroenten aan huis geleverd - Een initiatief van Farmers of the Earth

 

Vanuit Farmers of the Earth vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot gezonde biogroenten. Vandaar dat we het intiatief hebben genomen om biogroenten van CSA Hoeve het Blokhuis aan huis te leveren in een bepaalde regio (Midden- en Zuid-Limburg, en Oost-Vlaams Brabant in België). Hier meer detail over de regio.

De levering is op donderdagnamiddag en -avond. Heb je interesse, neem dan contact op met CSA Hoeve het Blokhuis via email hoevehetblokhuis@gmail.com, of telefonisch op 0497 23 36 41 (Robby Kelchtermans).

Er zijn ook afhaalpunten in Hasselt en Diepenbeek.

 

 

 

Samenwerken met de Natuur - De visie van Sepp Holzer

 

Sepp Holzer is een referentie in de wereld op het vlak van landbouw in nauwe samenwerking met de natuur. Al 40 jaar runt hij een landbouwbedrijf van 40 hectare op zijn eigen "wijze" manier. Hij bedreef al permacultuur vooraleer dit concept officieel bestond. Hij wordt wereldwijd gevraagd als expert en raadgever bij het opnieuw vruchtbaar maken van verloren gegane landbouwgrond.

Zie hier een impressie van het bedrijf en de visie van Sepp Holzer:

The Earth is our Mother, we must take care of her - Lied tijdens workshop Sharon McErlane

 

Dit lied voor Moeder Aarde werd gezongen door alle deelnemers van de workshop van Sharon Mc Erlane eind oktober 2015.

Boodschap van de Kogi Indianen - Een film van de BBC

 

 

De Kogi indianen uit Colombië zijn erg bezorgd om het voortbestaan van Moeder Aarde en de mens. Het hooggebergte waar zij wonen, de Sierra Nevada de Santa Marta, bleef ongerept en werd nooit veroverd, wat hen in staat stelde om hun oude wijsheid en bijzondere verbinding met Moeder Aarde van generatie op generatie over te leveren.

 

In een documentaire die de BBC in 1992 over hen maakte, waarschuwden ze de moderne, westerse mens over de impact van zijn niet-duurzame levensstijl. Meer dan 20 jaar later vroegen ze de BBC opnieuw een film te maken, omdat ze zagen dat "hun jongere broeder" zijn levensstijl nog niet had aangepast. Deze film heet "Aluna" en werd in 2014 gereleased.

 

De bevriende Oneness VZW organiseert 2 events met 2 Kogi elders die naar België komen op 14 en 20 mei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de Belgische Laetitia Tilliet die 3 jaar bij een Kogi gastgezin woonde

De BBC documentaire over de Kogi uit 1992

Killing fields - De slag om het voer voor de bio-industrie

 

 

In grote delen van Zuid-Amerika worden hele ecosystemen vernietigd en wordt de inheemse bevolking letterlijk verjaagd ten bate van de grootschalige teelt van soja. Soja, dat vooral wordt gebruikt voor de Europese diervoederindustrie.

 

Naast het feit dat het overgrote deel van deze soja genetisch gemanipuleerd is, wordt er bij de teelt zeer intensief gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen en vooral ook zeer veel pesticiden. Deze pesticiden komen uiteindelijk voor 'n deel terecht in het grondwater en in rivierstromen. Water dat voor de inheemse bevolking van levensbelang is.

 

Wat ooit volledig bedekt was met bossen en vegetatie is nu kaal land met soja-plantages. Droogte is het gevolg.

 

De inheemse bevolking heeft niet meer genoeg land om in hun eigen voedselbehoefte te voorzien en leeft grotendeels in armoede.

 

Enkele grote multinationals bepalen hier het lot van miljoenen mensen.

Er is 'n oplossing. Maar dan zal de politiek belangrijke keuzes moeten maken...

 

Leer meer hierover in het onderstaande filmpje:

Die dag ontstaat er 'n gedicht met als titel "Farmers of the Earth". 'n Oproep aan alle boeren van deze aarde om toch vooral zorgvuldig, respectvol en in harmonie met de aarde om te gaan.

De dag erna schrijf ik het gedicht 'n paar keer op 'n paar oude dakpannen die ik ter plaatse vind en plaats de dakpannen langs wandelwegen en bij 'n kerkje in de omgeving.

De drang om deze oproep te verspreiden is geboren..

Een paar weken later ontstaat uit het gedicht een lied en we krijgen de kans om het hier en daar ten gehore te brengen. En telkens opnieuw raakt 't mij wanneer we de boodschap van dit lied de wereld in sturen. En 't raakt ook anderen…meer en meer…

Uiteindelijk in 't najaar van 2015 wordt het mij duidelijk dat "Farmers of the Earth" meer mag en kan zijn dan 'n lied. En op dat moment word ik gebeld door Rudi Princen, bestuurder van de Oneness vzw, met net hetzelfde idee (zie ook zijn Oneness Nieuwsbrief van april 2015).

 

We steken de koppen bij elkaar en de vzw "Farmers of the Earth" wordt opgericht.

 

Een Vzw om niet alleen boeren en alle andere mensen bewust te maken, maar ook om reeds bestaande, goede initiatieven rond het zorgen voor onze aarde mee te ondersteunen, Een platform vormen voor iedereen die duurzaam en met 'n hart voor de aarde zijn leven vorm wil geven. Farmers of the Earth wil informeren, initiëren en mensen bijeen brengen.

We zijn allemaal op een of andere manier 'boeren van de aarde',' farmers of the earth'. Allemaal laten we onze voetsporen na op onze planeet. Bewust worden rond duurzaam samenleven is nodig en gaat ons allemaal aan.

Er zíjn alternatieven; het kán anders.. En daarvoor wil 'Farmers of the Earth' zich inzetten!

 

 

Farmers of the Earth - Het ontstaan ... het gedicht

 

15 Juli 2013 - Ergens in Zuid-Europa. Ik aanschouw 'n dor en bijna doods landschap..; 'n olijfboomgaard gehavend en geteisterd door wat gepredikt wordt als moderne landbouw. En even verderop een wijngaard... volledig turquoise-blauw....bespoten met 'n sproeistof... om straks mooie, sappige en dikke druiven te kunnen oogsten... De boer denkt waarschijnlijk dat het zo moet maar mijn hart wordt opengescheurd bij het zien van zoveel schade toegebracht aan onze aarde.

In contact komen:

Je kan Farmers of the Earth contacteren via onze contactpagina of op het onderstaande adres:

Oudeweierenstraat 9,

3722 Kortessem, België

info@farmersoftheearth.com